Best Teacher of the Year Award | Best Teacher of the Year Award 2008-09

Best Teacher of the Year Award

Sl.No Year of Award Awardees
Gold Chain Gold Ring
1 2002 N S Rangaswamy
2 2003 Dr. K S Srinath 1. V Umesh
2. N P Kavya
3 2004 M Manjunath 1. V Umesh
4 2005 Dr. H N Shivashankar 1. Rajani V Honnungar
2. K L Sudheer Pai
3. D V Ashok
4. Kiran P
5 2006 Kiran P 1. J Suhasini
2. Dr. Andhe Pallavi
6 2007 Ravishankar B J 1. Roopa Nayak
2. Rashmi G
7 2008 Hema K L 1. Dr. K S Srinath
2. Hemanth S
8 2009 Chethana Hegde 1. Sridhar S
2. Ramasatish K V
2010 S N Sridhara 1. C M Suresh
2. Dr. M K Venkatesha
10 2011 Dr  G T Raju 1. Dr S Padmanabhan
2. Ms Rumpa Sarkhel
 
 
Home | About us | Courses | Library | Hostel | Transport | Governing Body | Vision & Mission | contact Us
Maintained by: Department of ISE